JYKLOTTO เจ้ามือจับยี่กีในสมัยก่อนเป็นคนจีนมีฐานะดี

กันมาก เจ้ามือก็ยิ่งมีกำไร JYKLOTTO เจ้ามือจับยี่กีในสมัยก่อนจะเป็นคนจีนมีฐานะดี การเล่นในช่วงนั้นยังไม่มีกฎหมายให้จับกุม เมื่อเจ้ามือได้กำไรก็มีการนำมาบริจาคเข้าหลวง หลวงท่านก็ยกย่องให้ใช้คำว่า “ขุนบาล”

ซึ่งแปลว่าผู้ดูแลหรือผู้รักษา JYKLOTTO เหมือนกับนักเรียนชั้นอนุบาลซึ่งจะต้องมีผู้คอยดูแลให้ความคุ้มครองนั่นเอง จึงกลายเป็น “ขุนบาลหวย” ที่ชาวไทยรู้จักกันมานาน ในปี พ.ศ. ๒๔๑๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ JYKLOTTO ให้กรมทหารมหาดเล็กเป็นผู้ดำเนินการออกล็อตเตอรี่ (เรียกทับศัพท์จากฝรั่ง) วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือชาวต่างชาติที่นำสินค้ามาร่วมแสดงในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

โดยให้พระยาภาสกรวงศ์และ JYKLOTTO นายเฮนรี่ อาล บาสเตอร์ ไปศึกษาวิธีการออกล็อตเตอรี่จากยุโรป จึงถือว่าเป็นล็อตเตอรี่ชุดแรก

สนใจเป็นสมาชิกคลิ๊ก JYKLOTTO เรายินดีพร้อมให้บริการ